Logo

Azərişıq tender elan edir


Təşkilatın adı: "AZƏRİŞIQ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 9900069391

Təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi - 13, AZ1065

Tender predmeti: Şamaxı rayonu, Çuxuryurd kəndi ərazisində yerləşən mövcud 35/0,4 kV-luq yarımstansiyanın əvəzinə tikilən 35/10 kV-luq yeni yarımstansiyada avadanlıqların quraşdırılması işlərinin satın alınması

Tenderin adi: Şamaxı rayonu, Çuxuryurd kəndi ərazisində yerləşən mövcud 35/0,4 kV-luq yarımstansiyanın əvəzinə tikilən 35/10 kV-luq yeni yarımstansiyada avadanlıqların quraşdırılması işlərinin satın alınması

Şamaxı rayonu, Çuxuryurd kəndi ərazisində yerləşən mövcud 35/0,4 kV-luq yarımstansiyanın əvəzinə tikilən 35/10 kV-luq yeni yarımstansiyada avadanlıqların quraşdırılması işlərinin satın alınması

Başlıq Açıqlama Miqdar Ölçü vahidi
1 35kV 630A giriş yuvasının quraşdırılması, mühafizə paneli ilə birlikdə (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcı ilə) 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 2 dəst
2 35kV 630A giriş yuvasının dəyəri, (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcı ilə) 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 2 dəst
3 35 kV 630 A giriş yuvası üçün mühafizə paneli (Micom P445 relesi ilə) 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 2 dəst
4 35 kV 630 A transformator çıxış yuvasının quraşdırılması, mühafizə paneli ilə birlikdə (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcı ilə) 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 2 dəst
5 35 kV 630 A transformator çıxış yuvasının dəyəri, (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcı ilə) 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 2 dəst
6 35 kV 630 A transformator çıxış yuvası üçün mühafizə paneli (Micom P643, P143 relesi ilə) 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 2 dəst
7 35 kV 630 A çıxış yuvasının quraşdırılması, mühafizə paneli ilə birlikdə (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcı ilə) 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 4 dəst
8 35 kV 630 A çıxış yuvasının dəyəri, (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcı ilə) 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 4 dəst
9 35 kV 630 A çıxış yuvası üçün mühafizə paneli (Micom P445 relesi ilə) 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 4 dəst
10 35 kV 630A bölmələrarası yuvanın quraşdırılması, mühafizə paneli ilə birlikdə (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcı ilə) 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 1 dəst
11 35 kV 630A bölmələrarası yuvanın dəyəri, (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcı ilə) 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 1 dəst
12 35 kV 630A bölmələrarası yuva üçün mühafizə paneli (Micom P143 relesi ilə) 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 1 dəst
13 35 kV-luq, 630 A gərginlik transformatoru yuvasının quraşdırılması 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 2 ədəd
14 35 kV-luq, 630 A gərginlik transformatoru yuvasının dəyəri 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 2 ədəd
15 35 kV 630 A gərginlik transformatoru yuvası üçün mühafizə paneli (Micom V11/EN relesi ilə) 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 2 dəst
16 35 kV-luq şin bağlantısı quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi, 50x5 mm2 CU 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 225.79 kg
17 35 kV-luq şin bağlantısının dəyəri, 50x5 mm2 CU 35 kV-luq avadanlıqların və 6,3 MVA gücündə transformatorun quraşdırılması 225.79 kg
18 10 kV-luq 630 A giriş yuvasının quraşdırlması , (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcılı) 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 2 dəst
19 10 kV-luq 630 A giriş yuvasının dəyəri , (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcılı) 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 2 dəst
20 10kV GİRİŞ YUVASI ÜÇÜN RELE MÜHAFİZƏ PANELI (Micom P143 EAQ SİSTEMİ İLƏ) 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 2 dəst
21 10 kV-luq 630 A çıxış yuvasının quraşdırlması , (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcılı) (Micom P111 mühafizə relesi ilə) 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 6 dəst
22 10 kV-luq 630 A çıxış yuvasının dəyəri , (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcılı) (Micom P111 mühafizə relesi ilə) 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 6 dəst
23 10 kV-luq 630 A xüsusi sərfiyyat yuvasının quraşdırlması, (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcılı) (Micom P111 mühafizə relesi ilə) 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 2 ədəd
24 10 kV-luq 630 A xüsusi sərfiyyat yuvasının dəyəri, (Cərəyan tr-ru, SF6 qazlı kəsicili, ayırıcılı) (Micom P111 mühafizə relesi ilə) 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 2 ədəd
25 10kV 630A BÖLMƏLƏRARASI YUVA dəyəri 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 1 ədəd
26 10kV 630A BÖLMƏLƏRARASI YUVA (Cərəyan transformatorlu, ayrıcı, SF6 qazlı kəsicili) 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 1 ədəd
27 10kV BÖLMƏLƏRARASI YUVA ÜÇÜN MÜHAFİZƏ PANELI (Micom P143) 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 1 ədəd
28 10 kV-luq, 630 A gərginlik transformatoru yuvasının quraşdırılması, 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 2 ədəd
29 10 kV-luq 630 A gərginlik transformatoru yuvasının dəyəri 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 2 ədəd
30 10kV 630 A gərginlik transformatoru yuvası üçün mühafizə paneli (Micom V11/EN relesi ilə) 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 2 dəst
31 110 V DC daxili tip döşəməüstü panelin quraşdırılması 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 1 dəst
32 110 V DC daxili tip döşəməüstü panelin dəyəri 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 1 dəst
33 Redresorun quraşdırılması, GMTA GRR3110 120A 110V DC 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 2 ədəd
34 Redresorun dəyəri, GMTA GRR3110 120A 110V DC 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 2 ədəd
35 Redressorun yedəkləmə paneli GYP 09 quraşdırılması 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 1 ədəd
36 Redressorun yedəkləmə paneli GYP 09 dəyəri 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 1 ədəd
37 Akkumulyatorların quraşdırılması, 200 A 2V DC 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 55 ədəd
38 Akkumulyatorlar,200 A 2V DC dəyəri 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 55 ədəd
39 Akkumulyator üçün rəfin quraşdırılması 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 1 ədəd
40 Akkumulyator üçün rəfin dəyəri 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 1 ədəd
41 630 kVA 380V 10/0,4 kV - Xüsusi sərfiyyat paneli, AVR panelinin quraşdırılması 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 1 ədəd
42 630 kVA 380V 10/0,4 kV - Xüsusi sərfiyyat paneli dəyəri 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 1 ədəd
43 10 kV-luq şin bağlantısı quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi, 60x10 mm2 CU 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 548.35 kg
44 10 kV-luq şin bağlantısının dəyəri,60x10 mm2 CU 10 kV-luq avadanlıqların quraşdırılması 548.35 kg
45 Kabelin quraşdırılması 1x16mm2 H07V-K 450/750V Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 100 m
46 Kabelin dəyəri 1x16mm2 H07V-K 450/750V Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 100 m
47 Kabelin quraşdırılması 2x2,5mm H05VV-F 300/500V Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 200 m
48 Kabelin dəyəri 2x2,5mm H05VV-F 300/500V Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 200 m
49 Kabelin quraşdırılması 4x4m H05VV-F 300/500V Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 60 m
50 Kabelin dəyəri 4x4m H05VV-F 300/500V Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 60 m
51 Kabelin quraşdırılması 4*6mm2 H05VV5-F 300/500V Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 60 m
52 Kabelin dəyəri 4*6mm2 H05VV5-F 300/500V Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 60 m
53 Kabelin quraşdırılması 2x1,5mm2 H05VV-F 300/500V Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 63 m
54 Kabelin dəyəri 2x1,5mm2 H05VV-F 300/500V Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 63 m
55 Metal kabel kanallarının quraşdırılması, 400 mm aksessuarlarla Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 100 ədəd
56 Metal kabel kanallarının dəyəri, 400 mm aksessuarlarla Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 100 ədəd
57 Metal kabel kanallarının quraşdırılması, 200 mm aksessuarlarla Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 120 ədəd
58 Metal kabel kanallarının dəyəri, 200 mm aksessuarlarla Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 120 ədəd
59 Metal profilin quraşdırılması, 60*4 Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 180 m
60 Metal profilin dəyəri, 60*4 Nəzarət kabellərinin quraşdırılması 180 m
61 Torpaqlanma konturunun dəyəri və quraşdırılması Torpaqlanma sisteminin və ildırımötürücülərin quraşdırılması 1 dəst

ÜSL kod (kateqoriya) - 45251000-1 Elektrik stansiyaları və istilik stansiyaları üçün tikinti işləri,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

11.02.2021 13:32

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

03.03.2021 16:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

12.03.2021 16:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

15.03.2021 16:00

İştirak haqqı: 900 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Şamaxı rayonu, Çuxuryurd kəndi

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

3 ay

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Mallar və onun təhvil verilməsini təsdiq edən sənədlər (qaimə, hesab-faktura) qəbul edildikdən sonrakı 15 (on beş) bank günü ərzində

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir.

İddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat (Arayış Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən alınmalıdır)

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir.

İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi qeydiyyatdan keçdiyi ölkə;

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir.

Malgöndərənin VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı, dövlət reyestrindən çıxarış, sahibkarklıq kateqoriyası haqqında məlumat ;

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir.

İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir.

İddiaçının yüklülük haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş arayış

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir.

İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir.

Lisenziya və icazələr

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir.

Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

Təsdiqedici sənədin orijinalı skan edilərək PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir.

İddiaçının son 1 (bir) illik və ya fəaliyyətə başladığı dövrdən iş təcrübəsi, yerinə yetirdiyi cari işlər və müqavilələr barədə məlumatlar ;

Arayış formasında imzalanıb möhürlənərək skan formasında PDF formatında təqdim olunmalıdır.

 

İxtisas göstəriciləri:

Texniki zərfi müəyyənləşdirən meyarlar

40 bal

Kommersiyya zərfini müəyyənləşdirən meyarlar

60 bal

 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 40 bal

İddiaçının quraşdırılacaq avadanlığa zəmanət müddəti və bü müddət ərzində texniki xidmət və təmir xərclərininin ödənilməsi

5

İddiaçının quraşdırılacaq avadanlığa zəmanət müddəti və bü müddət ərzində texniki xidmət və təmir xərclərininin ödənilməsi (nisbi bal 5) aşağıdaki meyarlar ilə hesablanacaq: Tələb olunmur-5 bal, tələb olunur-0 bal

Texniki tələblərə uyğunluğu (Görüləcək işlərin funksional xüsusiyyətlərinin uyğunluğu ) (Əlavə 14 səh. 45 ƏŞT)

25

Texniki tələblərə uyğunluğu (nisbi bal 25) aşağıdaki meyarlar ilə hesablanacaq: Tenderin Əsas Şərtlər toplusunda göstərilən texniki spesifikasiyalara uyğunlugu Uyğundur-25 bal, uyğun deyil-0 bal

İddiaçının istifadə olunan malların (dövlət bayramları daxil olmaqla) vaxtında göndərilməsi və İşlərin vaxtında başa çatdırılması müddəti

10

İddiaçının istifadə olunan malların (dövlət bayramları daxil olmaqla) vaxtında göndərilməsi və İşlərin vaxtında başa çatdırılması müddəti (nisbi bal 10) aşağıdaki meyarlar ilə hesablanacaq: Tenderin Əsas Şərtlər toplusunda göstərilən texniki spesifikasiyalara uyğunlugu Uyğundur-10bal, uyğun deyil-0 bal

 

Qiymət təklifi:: 60 bal

Müqavilənin təminatı

-

Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsinin təminatının məbləği müqavilənin ümumi məbləğinin 3 % (faizi) həcmində müəyyən edilir. Müqavilənin qiyməti 100 000 ABŞ dollarının manat ekvivalentindən az olan satınalma müqaviləsi ilə bağlı həmin müqavilənin yerinə yetirilməsinin təminatı tələb olunmur.

Qiymət təklifi

60

İddiaçıların qiymət təklifi (nisbi bal 60) aşağıdaki meyarlar ilə hesablanacq: - Ən aşağı qiymət təklifi vermiş iddiaçının təklifi 60 balla qiymətləndirilir. - Digər qiymət təklifləri üzrə meyar balı isə aşağıdakı düstura uyğun olaraq hesablanılır: QGB=(TMQ/İTQ)x60 (QGB-qiymətə görə bal; TMQ-təklifin minimum qiyməti; İTQ - iddiaçının təklifinin qiyməti

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti tender zərflərinin açıldığı gündən sonra azı 30 bank günü təşkil etməlidir

Tender təklifinin təminatı

-

Tender təklifinin təminatının qüvvədə qalma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı gündən qüvvədə olma müddəti)
Təklifin təminatı: 60 bank günü (Tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi məbləğində təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açılış tarixindən sonra)

Namiq Heybətov

Layihə və smeta şöbəsinin rəisi

[email protected]

012 440 39 93 (daxili 92-19)

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir
Tender,
11.02.2021 14:12 605
Teqlər: