Logo

Nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin satınalınması – TENDER


Təşkilatın adı: XIZI SUVARMA SİSTEMLƏRİ İDARƏSİ

Təşkilat VOEN: 7800010531

Təşkilatın ünvanı: Xızı rayon Giləzi ŞTQ

Tender predmeti: Nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin satınalınması

Tenderin adi: Nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin satınalınması

Nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin satınalınması

Başlıq Açıqlama Miqdar Ölçü vahidi
1 Reduktor MMZ-ZİL 45-09-130 ada uyğun 1 dəst
2 Kardan val zil-45021 ada uyğun 1 dəst
3 Ressor arxa zil-45021 ada uyğun 2 dəst
4 Müxtəlif filtirlər ada uyğun 2 dəst
5 Əyləc silindiri zil-45021 ada uyğun 1 dəst
6 Su radiatoru zil-45021 ada uyğun 1 ədəd
7 Su pompası ZİL MMZ-45021 ada uyğun 1 dəst
8 Avtoşin kamerlə 260x508 ada uyğun 2 ədəd
9 Akkumlyator 6ct-90 ada uyğun 2 ədəd
10 Qaldırıcı silindir ada uyğun 1 dəst
11 Rezin borular müxtəlif ada uyğun 4 dəst
12 Dinamo ZİL MMZ-45021 ada uyğun 1 dəst
13 Korbirator ada uyğun 1 dəst
14 Feredo ZİL MMZ-45021 ada uyğun 1 dəst
15 Faralar ada uyğun 2 ədəd
16 Redukot UAZ-39094 ada uyğun 2 dəst
17 Su radiatoru UAZ-39094 ada uyğun 1 dəst
18 Disk feredo caşqa ilə bir ada uyğun 1 dəst
19 Nakladka UAZ ada uyğun 12 dəst
20 Akkumlyator 6stx-75 ada uyğun 2 ədəd
21 Ressor arxa ada uyğun 4 dəst
22 Kardan val arxa ada uyğun 2 dəst
23 Salniklər müxtəlif ada uyğun 10 ədəd
24 Faralar UAZ-39094 ada uyğun 4 dəst
25 Sam (sveça) A-11 ada uyğun 12 dəst
26 Müxtəkif filtirlər UAZ-39094 ada uyğun 4 ədəd
27 Əylənc silindiri borular ilə birlikdə UAZ-39094 ada uyğun 4 dəst
28 Karbirator UAZ-39094 ada uyğun 1 dəst
29 Dinamo UAZ-39094 ada uyğun 1 dəst
30 Avtoşin kamerlə UAZ-39094 S-225 R-16-75 ada uyğun 6 dəst
31 Təmir komplektiUAZ-39094 ada uyğun 1 dəst
32 Ön kardan ada uyğun 2 dəst
33 Termostat UAZ-39094 ada uyğun 2 ədəd
34 Resorun futulkaları ada uyğun 10 ədəd
35 Qayış UAZ-39094 ada uyğun 10 ədəd
36 Blok başlığı UAZ ada uyğun 1 dəst
37 Sürətlər qutusu UAZ ada uyğun 1 dəst
38 Tent UAZ-39094 ada uyğun 2 dəst
39 K/təsərrüfatı təkəri kamerlə MTZ 89.2 13.6 R-20 Ф-52 qabaq ada uyğun 2 dəst
40 K/təsərrüfarı təkəri kamerlə MTZ-89.2 16.9 R38 Ф-52 ada uyğun 2 dəst
41 Akkumlyator 6ct-90 ada uyğun 2 ədəd
42 Startyor MTZ-892 ada uyğun 1 dəst
43 Dinamo MTZ 82.1 ada uyğun 1 dəst
44 Rezin borular müxtəlif ada uyğun 15 ədəd
45 Qayış MTZ 82.1÷89.2 ada uyğun 10 ədəd
46 Nasos NŞ-32 ada uyğun 2 ədəd
47 Kristavin müxtəlif ada uyğun 4 ədəd
48 Hava filtirləri ada uyğun 4 ədəd
49 Yanacaq filtiri ada uyğun 4 ədəd
50 Yağ filtiri ada uyğun 6 ədəd
51 Farsunka 82.1 ada uyğun 4 ədəd
52 Sükan kalonkası 82.1 ada uyğun 1 ədəd
53 Turba kompressor ada uyğun 1 dəst
54 Avtoşin kamerlə 260x508 ada uyğun 4 ədəd
55 Ressor kamaz ada uyğun 2 dəst
56 Feredo komplekri ada uyğun 2 ədəd
57 Çaşkanın lapaları ada uyğun 1 dəst
58 Poçebnik ada uyğun 2 ədəd
59 Ressorun yastıqları ada uyğun 4 ədəd
60 Poçebnik stupiçanin ada uyğun 2 ədəd
61 Poçebnik stupiçanin böyük ada uyğun 1 ədəd
62 Qayka stupiçanin ada uyğun 4 ədəd
63 Yağ filtiri ada uyğun 4 ədəd
64 Yanacaq filtiri ada uyğun 4 ədəd
65 Hava filtiri ada uyğun 1 ədəd
66 Qabaq rosorlarım qulaqcığı ada uyğun 2 dəst
67 Salnik stupuça ümün ada uyğun 4 ədəd
68 Əyləncin slaklari ada uyğun 4 ədəd
69 Nakladka müxtəlif ada uyğun 12 dəst
70 Fara kamaz-55111 ada uyğun 2 dəst
71 Balans komplekti kamaz-55111 ada uyğun 2 dəst
72 Dinamo kamaz-55111 ada uyğun 1 dəst
73 Qayış kamaz ada uyğun 8 ədəd
74 İşçi silindirlər ada uyğun 6 dəst
75 Bizon qayka ilə birlikdə ada uyğun 30 dəst
76 Blok başlığı kamaz ada uyğun 8 ədəd
77 Əyləncin hava baroklari ada uyğun 2 dəst
78 Səs boğucu ada uyğun 1 dəst
79 Su nasosu kamaz ada uyğun 1 ədəd
80 K/təsərrüfatı təkəri kamerlə 280x508 Hunday ada uyğun 4 dəst
81 Adaptr dişlərlə birlikdə Hunday ada uyğun 4 dəst
82 Hava filtiri Hunday ada uyğun 5 ədəd
83 Hidravlik borular müxtəlif Hunday ada uyğun 4 dəst
84 Yağ və yanacaq filtirləri Hunday ada uyğun 6 dəst
85 Akkumlyator 6 stx-132 Hunday ada uyğun 2 ədəd
86 Kovşun yan bıçağı ada uyğun 2 ədəd
87 K/təsərrüfatı təkəri JCB-4T 18,4-26 kamerlə ada uyğun 1 dəst
88 K/təsərrüfatı təkəri JCB-4T 12,8 kamerlə ada uyğun 1 dəst
89 Qabaq və arxa kovuşun dişləri JCB-4T ada uyğun 12 dəst
90 Kovşun yan dişləri ada uyğun 4 dəst
91 Akkumlyator 6 stx-90 JCB-4T ada uyğun 1 ədəd
92 Yağ və yanacaq filtirləri JCB-4T ada uyğun 4 dəst
93 Hava filtirləri JCB-4T ada uyğun 4 dəst
94 Qayış JCB-4T ada uyğun 5 ədəd
95 Hİdravlik borular JCB-4T ada uyğun 4 ədəd
96 Başmaq DT-75 ada uyğun 6 ədəd
97 Aparıcı katok DT-75 ada uyğun 4 ədəd
98 Hava filtiri DT-75 ada uyğun 3 ədəd
99 Yağ və yanacaq filtiri DT-75 ada uyğun 4 dəst
100 Hidravlik və yağ boruları DT-75 ada uyğun 4 dəst
101 Su radiatoru DT-75 ada uyğun 1 ədəd
102 Polos T-150 ada uyğun 4 dəst
103 Başmaq T-150 ada uyğun 4 dəst
104 Aparıcı katok T-150 ada uyğun 3 dəst
105 Hava filtiri T-150 ada uyğun 4 dəst
106 Qayış T-150 müxtəlif ada uyğun 4 ədəd
107 Akkumlyator - 6ctv-132 T150 ada uyğun 2 ədəd
108 Avtoşin kamerlə 205x70 ada uyğun 4 dəst
109 Akkumlyarot 6cT-60 ada uyğun 2 ədəd
110 dInamo 21213 ada uyğun 1 ədəd
111 Ötrüçu remenlər ada uyğun 4 ədəd
112 Rezin borular müxtəlif ada uyğun 10 ədəd
113 Su pompası ada uyğun 2 dəst
114 Su radiatoru ada uyğun 1 ədəd
115 Karbirator VAZ-21213 ada uyğun 1 ədəd
116 Kristavin ada uyğun 4 ədəd
117 Stupiçanini poçebiki salniklə birlikdə ada uyğun 4 dəst
118 Prokladkalar müxtəlif ada uyğun 4 dəst
119 Startyor VAZ-21213 ada uyğun 1 dəst
120 Şam-A-11, A-27 ada uyğun 8 dəst
121 Təmir komplekti VAZ-21213 ada uyğun 1 dəst
122 Disk feredo ada uyğun 1 dəst
123 Çaşka VAZ-21213 ada uyğun 1 dəst
124 Əyləcin baş slindiri ada uyğun 1 dəst
125 Muftanın baş slindiri ada uyğun 2 dəst
126 İşçi slindr ada uyğun 4 dəst
127 Nakladka arxa ada uyğun 8 dəst
128 Nakladka qabaq ada uyğun 4 dəst
129 Səs boğucu ada uyğun 1 dəst
130 Reduktor VAZ-21213 ada uyğun 1 dəst
131 Polos ada uyğun 2 dəst
132 Avtoşin kamerlə 240x508 ada uyğun 4 ədəd
133 Əyləcin baş silindiri Qaz-saz-33 ada uyğun 1 dəst
134 Ressor Qaz-saz-33 ada uyğun 4 dəst
135 Nasos NŞ-32 ada uyğun 1 ədəd
136 Qaldırıcı silindir Qaz-saz-33 ada uyğun 1 dəst
137 Reduktor Qaz-saz-33-330-90 ada uyğun 1 dəst
138 Kristavin mütəlif ada uyğun 6 dəst
139 Kardan val Qaz-saz ada uyğun 1 dəst
140 Nakladka Qaz-saz ada uyğun 4 dəst
141 Nasos NŞ-10 (rulovoy) Qaz-saz ada uyğun 1 dəst
142 Startıyor Qaz-saz ada uyğun 1 ədəd
143 İşçi slindir ada uyğun 2 dəst
144 Nakladkalar müxtəlif ada uyğun 4 dəst
145 Dinamo Qaz-saz ada uyğun 1 dəst
146 Polos Qaz-saz ada uyğun 2 dəst
147 Rezin salniklər müxtəlif ada uyğun 4 dəst
148 Yanacaq nasosu ada uyğun 1 dəst
149 Farsunkalar ada uyğun 4 dəst
150 Amartizator Qaz-saz ada uyğun 2 ədəd
151 Blok başlığı Qaz-saz ada uyğun 4 dəst
152 Radiator Qaz-saz ada uyğun 1 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

02.02.2021 15:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

23.02.2021 15:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

03.03.2021 15:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

04.03.2021 15:00

İştirak haqqı: 50 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Xızı

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

2021-ci ilin sonuna qədər

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Mallar təhvil verildikdən sonra köçürmə yolu ilə

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Rekvizitlər

Zəruridir

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

01.01.2021-ci il tarixdən sonra alınmaqla zəruridir

Nizamnamə

Zəruridir

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

01.01.2021-ci il tarixdən sonra alınmaqla zəruridir

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

01.01.2021-ci il tarixdən sonra alınmaqla zəruridir

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Zəruridir

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Son maliyyə dövrünə olan məlumatı əks etdirməklə zəruridir

 

İxtisas göstəriciləri:

 

 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 30 bal

Mal-materialların çatdırılması müddəti

15

Şərtlər toplusuna əsasən

İddiaçıların təcrübəsinə əsasən (müvafiq sahə üzrə müqavilələrlə)

15

Şərtlər toplusuna əsasən

 

Qiymət təklifi:: 70 bal

Tender təklifinin təminatı

-

Tender təklifinin 1%-i həcmində təminat tələb olunur

Müqavilənin təminatı

-

Satınalma müqaviləsinin dəyəri 100000 ABŞ dollarının manat ekvivalentinə bərabər və ya ondan yüksək olarsa müqavilə dəyərinin 2%-i həcmində təminat tələb olunacaqdır

Qiymət təklifi

70

Qiymət təklifi bütün vergi və rüsumlar daxil olmaqla tender pridmentinin icrasını təmin etməlidir

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Tender təklifi zərflər açıldıqdan sonra 30 bank günü qüvvədə olmalıdır

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı gündən qüvvədə olma müddəti)
Təklifin təminatı: 60 bank günü (Tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi məbləğində təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açılış tarixindən sonra)

Cavid Şıxəliyev

Mühəndis operator

[email protected]

+994773640811

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir
Tender,
03.02.2021 11:02 791
Teqlər: