Logo

"Dənizkənarı Bulvar İdarəsi" tender elan edir


Təşkilatın adı: "DƏNİZKƏNARI BULVAR İDARƏSİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ

Təşkilat VOEN: 1700865471

Təşkilatın ünvanı: Bakı ş., Səbail ray. Neftçilər pr.2A

Tender predmeti: “Bakı şəhəri, Dənizkənarı Milli Parkda yerləşən mövcud tennis kortunun binasının yenidənqurma və gücləndirmə işləri”nin satın alınması

Tenderin adi: “Bakı şəhəri, Dənizkənarı Milli Parkda yerləşən mövcud tennis kortunun binasının yenidənqurma və gücləndirmə işləri”nin satın alınması

“Bakı şəhəri, Dənizkənarı Milli Parkda yerləşən mövcud tennis kortunun binasının yenidənqurma və gücləndirmə işləri”nin satın alınması

Başlıq Açıqlama Miqdar Ölçü vahidi
1 Boru kəmərləri, kollektorların bünövrəsində (dərinliyi 2m) bərkitməklə eni 2m-dək olan səngərvari xəndəklərdə torpağın əl ilə qazəılması qruntun qrupu 2 - 149 m(3)
2 Səngərvari xəndəklərin, boşluqların və çalaların əl ilə doldurulması qruntun qrupu - 34 m(3)
3 Bünövrələr Beton hazırlığın düzəldrilməsi B7,5 - 7.52 m(3)
4 Üstdən ölçüləri 1000 mm-dək olan lentvari dəmir – beton bünövrələrin düzəldilməsi B20 - 9.92 m(3)
5 Həcmi 3 m3-dək sütünaltı dəmir beton bünövrələrin düzəldilməsi B20 - 66 m(3)
6 Armatur sinfi A1 - 0.275 ton
7 Armatur sinfi A3 - 0.974 ton
8 Betona qaynaq karkas növündə anker boltların qurulması - 0.237 ton
9 Mişarlanmış əhəng daşından bünövrə divarının hörgüsü, qalınlığı 40sm - 41.4 m(2)
10 Torpaqla təmasda olan daş hissənin sement-qum məhlulu ilə hamarlanması - 82.8 m(2)
11 Bünövrə, massiv və divarların beton, kərpiç və but daşı hörgüsünün hamarlanmış səthi üzrə yapışqan 2 qat bitum ilə yan hidroizolyasiyası - 177.8 m(2)
12 Divarlar: Daş divarların sökülməsi - 41.983 m(3)
13 Mərtəbənin hündürlüyü 4m-dək,9 mərtəbəyə qədər bina üçün daxili divarın keramik kərpiç ilə hörgüsü - 2.7 m(3)
14 Mərtəbənin hündürlüyü 4m-dək armaturlanmış keramik kərpic arakəsmənin qalınlığı ½ kərpiçlə hörülməsi - 183.54 m(2)
15 Metal konstruksiyalar: Metal sütunların quraşdırılması - 2.007 ton
16 Metal sütunların qiyməti - 2.007 ton
17 Metal tirlərin quraşdırılması 3.30 səviyyəsində - 3.368 ton
18 Metal tirlərin qiyməti - 3.368 ton
19 Metal tirlərin quraşdırılması 6.45 səviyyəsində - 0.783 ton
20 Metal tirlərin qiyməti - 0.783 ton
21 Mövcud metal fermaların alt kəmər üzrə gücləndirilməsi, layihələndirilən rabitə R-1 - 0.914 ton
22 Metal konstruksiyanın rənglənməsi - 7.067 ton
23 Damda avadanlıq altı - 0.636 m(3)
24 Qapı və pəncərələr: Daş divarlarda boşluğun sahəsi 3m2-dək olan daxili və xarici qapı bloklarının qurulması - 22.89 m(2)
25 MDF(ağac materialı) qapı bloklarının qiyməti - 20.79 m(2)
26 Yanğına davamlı qapı blokunun qiyməti - 2.1 m(2)
27 Binalara bir-tağlı giriş qapıları - 12 dəst
28 M/plastik qapı bloklarının quraşdırılması - 13.44 m(2)
29 M/plastik qapıların qiyməti - 0.148 ton
30 Döşəmələr: TİP 1- 25,08 m2 Sement məhlulundan mala çəkmə, qalınlıq: 20mm - 25.08 m(2)
31 Plitədən, mineral-pambıq və ya şüşə-saplaqlı ayaqaltıdan istilik və səs izolyasiyası - 25.08 m(2)
32 Daş yununun qiyməti - 1.254 m(3)
33 Örtük plitələri üzərində altqıların(laqa) düzülməsi - 25.1 m(2)
34 Oduncaq-saplaqlı plitələrdən istilik və səs izolyasiyası - 25.1 m(2)
35 Daş yununun qiyməti - 0.5 m(3)
36 İnşaat mıxları - 2 kg
37 Döşəməyə Laminatın vurulması - 25.08 m(2)
38 Həmçinin qiyməti - 25.08 m(2)
39 TİP 2 - 372,65 m2 Sement məhlulundan mala çəkmə, qalınlıq 20mm - 372.65 m(2)
40 Əlavə 57 mm üçün - 372.65 m(2)
41 Sement məhlulu üzərində döşəmə üçün birrəngli keramik plitələrdən örtüklərin düzəldilməsi - 372.65 m(2)
42 Sement məhlulundan mala çəkmə, qalınlıq 20mm - 5.88 m(2)
43 Əlavə 37 mm üçün - 5.88 m(2)
44 Neftbitum üzərindən 1-qat ruberoid və hidroizol yapışdırılması - 5.88 m(2)
45 İkinci qat əlavə olunur - 5.88 m(2)
46 Sement məhlulu üzərində döşəmə üçün birrəngli keramik plitələrdən örtüklüklərin düzəldilməsi - 5.88 m(2)
47 Tavanın beton səthinin (birqat suvaqla) bütöv tarazlaşdırılması - 484.67 m(2)
48 Tavanların akustik konstruksiyalarının metal karkası - 640.67 m(2)
49 Metal karkas üzrə alüminium asma tavan - 156 m(2)
50 Metal karkas üzrə alçıpan asma tavan - 484.47 m(2)
51 Alçıpanın qiyməti - 499.21 m(2)
52 Tavanları yaxşılaşdırılmış suvaq üzrə polivinilasetat sulu emulsiyalı tərkiblərlə rəngləməsi - 484.7 m(2)
53 Binanın daxili daş və beton divarın sement məhlulu ilə yaxşı suvanması - 609.41 m(2)
54 Divarları yaxşılaşdırılmış suvaq üzrə polivinalasetat sulu emulsiyalı tərkiblərlə rəngləmə - 609.41 m(2)
55 Binanın daxili daş beton divarın sement məhlulu ilə sadə suvanması, kafelaltı - 575.92 m(2)
56 Kərpic və betondan ictimai binalarının daxili divarının karnizli, pliuntusla və künc elementləri ilə rəngli keramik şirlənmiş tavalarla üzlənməsi - 575.92 m(2)
57 Müxtəlif işlər: Divardan yararsız suvaq qatının sökülməsi - 609.41 m(2)
58 Tavandan alçıpanın sökülməsi - 484.67 m(2)
59 Qapı və alaqapı boşluqlarında taxta elementlərin sökülməsi - 21.89 m(2)
60 M/plastik qapı bloklarının sökülməsi - 13.44 m(2)
61 Divardan kafelin sökülməsi - 575.92 m(2)
62 Aqressiv mühitli bina və tikililərdə məhlul üzərində tavalardan düzəldilmiş döşəmə örtüklərinin sökülməsi - 378.53 m(2)
63 Laminat döşəmənin sökülməsi - 25.08 m(2)
64 Tikinti zibilinin a/maşına yüklənməsi - 84 ton
65 Tikinti zibilin 15km məsafəyə daşınması - 84 ton
66 Yüksək təzyiqə davamlı polipropileri su borusu(daxili) D50mm - 15 m
67 Həmçinin D40mm - 30 m
68 Həmçinin D32mm - 10 m
69 Həmçinin D25mm - 20 m
70 Həmçinin D20mm - 19 m
71 Həmçinin D15mm - 37 m
72 Siyirtmə D50mm - 2 ədəd
73 Bağlayıcı D32mm - 1 ədəd
74 Həmçinin D25mm - 2 ədəd
75 Həmçinin D20mm - 1 ədəd
76 Həmçinin D15mm - 9 ədəd
77 Gigiyenik duş bağlayıcı ilə - 8 ədəd
78 Su kranı 2 dəst:Bağlayıcının qoyulması - 2 ədəd
79 Qiyməti - 2 ədəd
80 Yüksək təzyiqə davamlı polipropilen su borusu D50mm(daxili) - 5 m
81 Həmçinin D40mm - 7 m
82 Həmçinin D32mm - 20 m
83 Həmçinin D25mm - 35 m
84 Həmçinin D20mm - 19 m
85 Həmçinin D15mm - 35 m
86 Siyirtmə D50mm - 1 ədəd
87 Bağlayıcı D32mm - 1 ədəd
88 Həmçinin D25mm - 2 ədəd
89 Həmçinin D20mm - 1 ədəd
90 Həmçinin D15mm - 1 ədəd
91 Duş qurğusu qarışdırıcı ilə - 17 ədəd
92 Gigiyenik duş bağlayıcı ilə - 8 ədəd
93 Su kranı 2 dəst:Bağlayıcının qoyulması - 2 ədəd
94 Qiyməti - 2 ədəd
95 Sifonlar-revizlər əl-üz yuyanlar üçün diametri:50mm - 20 ədəd
96 Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D110mm - 77 m
97 Həmçinin D50mm - 26 m
98 Əl-üz yuyan qarışdırıcı və sifonla - 6 dəst
99 Duş paddonu sifonla - 17 dəst
100 Unitaz yuyucu bakla - 8 dəst
101 TP-100 minalanmış çuqun trapın qoyulması - 1 dəst
102 TO-50 minalanmış çuqun trapın qoyulması - 4 dəst
103 Salnikli kompensatorların qoyulması, boru diametri: 10mm - 2 m
104 Kanal tipli orta sürətli kondisioner daxili blok idarəetmə pultu ilə birlikdə FDU F1300 KXE6D Qsoy=22,4kvt - 1 ədəd
105 Həmçinin Qsoy=28kvt - 2 ədəd
106 Həmçinin Qsoy=2,8kvt - 1 ədəd
107 Həmçinin Qsoy=3,6kvt - 1 ədəd
108 Kondisioner Qsoy=45kvt idarəetmə pultu ilə birlikdə(xarici blok) FDC450 KXE6 - 1 ədəd
109 Həmçinin Qsoy=28kvt - 1 ədəd
110 Həmçinin Qsoy=50,4kvt - 1 ədəd
111 Xarici və daxili blokların quraşdırılması - 8 ədəd
112 M/q hava sorucu ventilyator N=0,31kvt ST200-4 - 1 ədəd
113 Həmçinin N2,5kvt ST-315-4 - 4 ədəd
114 Jalüzlü şəbəkə 500x250 - 1 ədəd
115 Həmçinin 600x250 - 2 ədəd
116 Metal qutuların qoyulması - 96.5 kg
117 Qutuların qiyməti - 96.5 kg
118 Hava tənzimləyicisi 500x250 - 1 ədəd
119 Həmçinin 600x250 - 2 ədəd
120 Səs boğucu LDC200-900 - 2 ədəd
121 Həmçinin LDC315-900 - 8 ədəd
122 Şaxta və havadəyişdirici borular üzərində polad vərəqdən çətirlərin düzəldilməsi, şaxtanın diametri: 200 mm - 1 ədəd
123 Şaxta və havadəyişdirici borular üzərində polad vərəqdən çətirlərin düzəldilməsi, şaxtanın diametri: 315 mm - 4 ədəd
124 Elastik taxma İSE200 və USE200 - 2 ədəd
125 Elastik taxma İSE315 və USE315 - 8 ədəd
126 Sinkləşdirilmiş poladdan hava daşıyıcıların düzəldilməsi qalınlığı: 0,5 mm, perimetri:900mm - 14.4 m(2)
127 Sinkləşdirilmiş poladdan hava daşıyıcıların düzəldilməsi qalınlığı: 0,7 mm, perimetri:1100-1600mm - 38.2 m(2)
128 Sinkləşdirilmiş poladdan hava daşıyıcıların düzəldilməsi qalınlığı: 0,5 mm, diametri:200mm - 2.6 m(2)
129 Sinkləşdirilmiş poladdan hava daşıyıcıların düzəldilməsi qalınlığı: 0,6 mm, perimetri: 225-315mm - 16 m(2)
130 Elastik hava kəmərləri - 4.55 m(2)
131 Hava kəmərlərinin və metal qutuların izolyasiyası (Termofleks) - 1.8 m(3)
132 İzolyasiyanın qiyməti - 2.03 m(3)
133 Tənzimlənən hava vurucu şəbəkələr 200-150 - 1 ədəd
134 Həmçinin 300x200 - 5 ədəd
135 Həmçinin 350x250 - 3 ədəd
136 Həmçinin 450x250 - 1 ədəd
137 Tənzimlənən hava sorucu şəbəkələr 350-250 - 5 ədəd
138 Həmçinin 400x250 - 1 ədəd
139 Hava sorucu şəbəkələr - 2 ədəd
140 Şəbəkələrin qiyməti - 0.48 m(2)
141 Hava sorucu diffuzorlar MV100PF və MV150PFs - 23 ədəd
142 Mis borular (maye üçün 40m) D6,35mm - 40 m
143 Həmçinin (maye və qaz üçün 92 m) D9,52mm - 92 m
144 Həmçinin (maye və qaz üçün 54m) D12,7mm - 54 m
145 Həmçinin (qaz üçün 75m) D19,05mm - 75 m
146 Həmçinin (qaz üçün 15m) D22,22mm - 15 m
147 Həmçinin (qaz üçün 16m) - 16 m
148 Quraşdırma - 292 m
149 Drenaj boruları izolyasiyalı D20mm - 45 m
150 Həmçinin D25mm - 25 m
151 Həmçinin D32mm - 25 m
152 Quraşdırılması - 95 m
153 Üçlüklərin qiyməti - 15 ədəd
154 Avtomat açar 16A-lık - 1 ədəd
155 Quraşdırılması - 1 ədəd
156 Led lampalı tavan çırağı - 75 ədəd
157 Quraşdırılması - 75 ədəd
158 Pelsan firmasının enkadesan lampalı çırağı 100 vt - 6 ədəd
159 Quraşdırılması - 6 ədəd
160 İşıq göstəricisi EXİT - 2 ədəd
161 Quraşdırılması - 2 ədəd
162 Közərmə lampalı çıraq “Spot-60” - 29 ədəd
163 Həmçinin “Spot-100” - 22 ədəd
164 Quraşdırılması - 51 ədəd
165 Közərmə lampalı çıraq 60vt - 1 ədəd
166 Quraşdırılması - 1 ədəd
167 Enkandesan lampası 100vt - 6 ədəd
168 Közərmə lampası Spot-60 - 29 ədəd
169 Həmçinin spot-100 - 22 ədəd
170 Közərmə lampası 60vt - 1 ədəd
171 Həmçinin 25vt - 2 ədəd
172 Bir qütblü bir səmtli gizli qurğu üçün açar - 1 ədəd
173 Quraşdırılması - 1 ədəd
174 Bir qütblü iki səmtli gizli qurğu üçün açar - 19 ədəd
175 Quraşdırılması - 19 ədəd
176 Bir qütblü bir səmtli açıq qurğu üçün açar - 1 ədəd
177 Quraşdırılması - 1 ədəd
178 Bir qütblü iki səmtli açıq qurğu üçün açar - 1 ədəd
179 Quraşdırılması - 1 ədəd
180 Budaqlanma qutu U194 - 20 ədəd
181 Quraşdırılması - 20 ədəd
182 Açar və ştepsel rozetkaları quraşdırmaq üçün qutu - 22 ədəd
183 Quraşdırılması - 22 ədəd
184 Plastmas boru P20 - 1100 m
185 Quraşdırılması - 1100 m
186 NHXMH tipli mis kabel en kəsiyi 3x2.5 mm2 - 1100 m
187 Quraşdırılması - 1100 m
188 Siemens tipli avtomatları ilə yığılmış metal şkaf (700x700x250)mm - 1 ədəd
189 Quraşdırma - 1 ədəd
190 Şkafdakı apparatura. Bir qütblü 16A-lık avtomat açar - 4 ədəd
191 Zavod quraşdırılması - 4 ədəd
192 Qoşmağa hazırlanması - 4 ədəd
193 Üç qütblü 10A, 25A və 63A-lık avtomat açar - 5 ədəd
194 Zavod quraşdırılması - 5 ədəd
195 Qoşmağa hazırlanması - 5 ədəd
196 Üç qütblü 100A və 160A-lık avtomat açar - 2 ədəd
197 Zavod quraşdırması - 2 ədəd
198 Qoşmağa hazırlanması - 2 ədəd
199 Paket çevirgəci PG-160 - 1 ədəd
200 Zavod quraşdırması - 1 ədəd
201 Qoşmağa hazırlıq - 1 ədəd
202 Cərəyan transformatoru TK -20 - 1 ədəd
203 Zavod quraşdırması - 1 ədəd
204 Qoşmağa hazırlıq - 1 ədəd
205 Elektrik sayğacı 380v 5A - 1 ədəd
206 Zavod quraşdırması - 1 ədəd
207 Qoşmağa hazırlıq - 1 ədəd
208 Montaj reykası - 4 ədəd
209 Sıfırlanma şini - 2 m
210 Metal şkaf (600x600x125)mm Siemens tipli avtomat açarlar ilə yığılmış - 1 ədəd
211 Quraşdırma - 1 ədəd
212 Şkafdakı apparatura Bir qütblü 16Avə 25A-lık avtomat açar - 26 ədəd
213 Zavod quraşdırması - 26 ədəd
214 Qoşmağa hazırlanması - 26 ədəd
215 Üç qütblü 20A və 50A-lık avtomat açar - 2 ədəd
216 Zavod quraşdırması - 2 ədəd
217 Qoşmağa hazırlanması - 2 ədəd
218 Siemens tipli avtomatlar üçün şkaf 400x400x125mm - 1 ədəd
219 Quraşdırma - 1 ədəd
220 Metal şkaf ölçüsü 600x600x125mm - 1 ədəd
221 Quraşdırma - 1 ədəd
222 Şkafdakı apparatura Bir qütblü 16A-lık avtomat açar - 11 ədəd
223 Zavod quraşdırması - 11 ədəd
224 Qoşmağa hazırlanması - 11 ədəd
225 Üç qütblü 20A-lık avromat açar - 1 ədəd
226 Zavod quraşdırması - 1 ədəd
227 Qoşmağa hazırlanması - 1 ədəd
228 Metal şkaf ölçüsü 600x600x125mm - 1 ədəd
229 Quraşdırma - 1 ədəd
230 Şkafdakı apparatura Bir qütblü 10A-lık avtomat açar - 2 ədəd
231 Zavod quraşdırması - 2 ədəd
232 Qoşmağa hazırlanması - 2 ədəd
233 Üç qütblü 16A, 20A, 25A,32A və 80-lık avtomat açar - 10 ədəd
234 Zavod quraşdırması - 10 ədəd
235 Qoşmağa hazırlanması - 10 ədəd
236 NHXMH tipli mis kabel en kəsiyi 5x2,5mm2 - 2.5 m
237 Həmçinin en kəsiyi 5x4mm2 - 0.5 m
238 Həmçinin en kəsiyi 5x6mm2 - 1 m
239 Şkafdaki montaj üçün naqilin quraşdırılması - 4 m
240 “Siemens” firmasının maqnit işə salıcısı relesiz 80A-lık - 1 ədəd
241 Həmçinin 1A-lık - 1 ədəd
242 Həmçinin 5,3A-lık - 4 ədəd
243 Həmçinin 17A-lık - 1 ədəd
244 Həmçinin 32A-lık - 2 ədəd
245 Quraşdırması - 9 ədəd
246 Idarəetmə düyməsi SV - 8 ədəd
247 Zavod quraşdırması - 8 ədəd
248 Qoşmağa hazırlanması - 8 ədəd
249 Montaj reykası İ=600 h=40 - 4 dəst
250 Sıfırlanma şini İ=600 h=15 - 2 m
251 Ştepsel rozetkası yerlə birləşdiricisi olan 220V, 10A - 32 ədəd
252 Həmçinin 25A-lık - 1 ədəd
253 Quraşdırma - 33 ədəd
254 Paket açarı 6A, 380V - 5 ədəd
255 Həmçinin 20A - 1 ədəd
256 Həmçinin 32A - 2 ədəd
257 Quraşdırma - 8 ədəd
258 Budaqlanma qutusu - 30 ədəd
259 Quraşdırılması - 30 ədəd
260 Rozetka üçün qutu - 33 ədəd
261 Quraşdırılması - 33 ədəd
262 Dairəvi polad D16mm - 3 ədəd
263 Polad zolaq 25x4mm - 10 m
264 Polad zolaq 40x4mm - 25 m
265 NHXMH tipli mis kabel en kəsiyi 3x2.5mm2 - 230 m
266 Həmçinin en kəsiyi 3x4mm2 - 560 m
267 Həmçinin en kəsiyi 4x4mm2 - 160 m
268 Həmçinin en kəsiyi 4x6mm2 - 30 m
269 Həmçinin en kəsiyi 5x4mm2 - 35 m
270 Həmçinin divarda - 1015 m
271 N2XH tipli mis kabel en kəsiyi 3x35+2x16mm2 - 40 m
272 Həmçinin en kəsiyi 5x4mm2 - 5 m
273 Həmçinin en kəsiyi 5x16mm2 - 40 m
274 PVC boru D20-HF - 865 m
275 Quraşdırılması - 865 m
276 PVC boru D32-HF - 5 m
277 Quraşdırılması - 5 m
278 PVC boru D50-HF - 40 m
279 Quraşdırılması - 40 m
280 Polad boru D20mm - 190 m
281 Quraşdırılması - 190 m
282 Pult mavigard (8 şüalıq) Mavi Kard firması MP-8 - 1 ədəd
283 10 şualıq qəbuledici nəzarət yanğın cihazı - 1 ədəd
284 Tüstülü yanğın xəbərvericisi MG-2100 - 22 ədəd
285 Tüstülü yanğın xəbərvericisi - 22 ədəd
286 Əl ilə yanğın xəbərvericisi MG-502 - 3 ədəd
287 Əl ilə yanğın xəbərvericisi - 3 ədəd
288 İşıq səsverən yanğın xəbərvericisi MG-5200 - 1 ədəd
289 İşıqlı səs sirenası - 1 ədəd
290 Y-Y(st)Lq markalı kabel - 230 m
291 QUraşdırılması - 230 m
292 Akkulmyator batareyası 12v 7,8A - 1 ədəd
293 Quraşdırılması - 1 dəst
294 Baza MG-3500 - 22 ədəd
295 Viniplast boru D50mm - 10 m
296 Quraşdırılması - 10 m
297 Pv tipli naqil en kəsiyi 2.5mm2 - 10 m
298 Quraşdırılması - 10 m
299 Video kamera Samsung TECHWIH tipli SİD-450 - 8 dəst
300 Quraşdırma - 8 ədəd
301 Adaptor - 8 ədəd
302 Quraşdırılması - 8 ədəd
303 Monitor LG flatron L1743 SE-BF - 1 dəst
304 Quraşdırılması - 1 dəst
305 Rəqəmsal video qeydedən EPS-H-1648D - 1 dəst
306 Quraşdırılması - 1 ədəd
307 USR ehtiyat qida mənbəyi BNT-1200AP - 1 ədəd
308 Quraşdırılması - 1 ədəd
309 Ehtiyyat sabit qida mənbəyi 12v/7A RİP-12-7A(protection) - 2 ədəd
310 Quraşdırılması - 2 dəst
311 Akkumlyator batareyası (12v7Ah)batarei CSB HR 1224W - 2 ədəd
312 Quraşdırılması - 2 dəst
313 Kojux - 3 dəst
314 Kronşteyn - 4 ədəd
315 Quraşdırılması - 4 ədəd
316 Standart VGA kabel - 1 m
317 Quraşdırılması - 1 m
318 Kombinə olunmuş kabel KVVQnq en kəsiyi 2x0,75mm2 - 210 m
319 Quraşdırılması - 210 m
320 VVQnq tipli mis damarlı kabel en kəsiyi 3x2,5mm2 - 100 m
321 quraşdırılması - 100 m
322 KXTS-5 tipli abunəçi telefon apparatı - 1 ədəd
323 Quraşdırılması - 1 ədəd
324 Paylayıcı telefon qutusu KRTU-10 - 1 ədəd
325 Quraşdırılması - 1 dəst
326 Telefon rozetkası ALDA - 1 ədəd
327 Quraşdırılması - 1 ədəd
328 Viniplist boru D50mm - 10 m
329 Quraşdırılması - 10 m
330 Telefon naqili TRP-1x2x0,5mm - 25 m
331 Quraşdırılması - 25 m
332 Telefon kabeli TPP 10x2x0,5mm2 - 10 m
333 Quraşdırılması - 10 m

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

29.01.2021 15:20

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

19.02.2021 14:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

01.03.2021 14:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

02.03.2021 14:00

İştirak haqqı: 350 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Neftçilər prospekti 2A

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

3 (üç) ay

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Köçürmə yolu ilə (qanunvericiliyə uyğun olaraq)

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Rekvizitlər

Sənədin təqdim edilməməsi iştirakçının iddiaçı kimi qeydə alınmaması ilə nəticələnir.

Son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı (hesab qalığı göstərilməklə)

Arayış 2021-ci ildə verilmiş olmalıdır. Sənədin təqdim edilməməsi iştirakçının iddiaçı kimi qeydə alınmaması ilə nəticələnir.

Müvafiq texnikanın işlək vəziyyətdə mövcudluğuna və işçi qüvvəsinə dair məlumat

Sənədin təqdim edilməməsi iştirakçının iddiaçı kimi qeydə alınmaması ilə nəticələnir.

Nizamnamə

Sənədin təqdim edilməməsi iştirakçının iddiaçı kimi qeydə alınmaması ilə nəticələnir.

Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin (borcun) olmaması haqqında müvafiq dövlət orqanından arayış

Arayış 2021-ci ildə verilmiş olmalıdır. Sənədin təqdim edilməməsi iştirakçının iddiaçı kimi qeydə alınmaması ilə nəticələnir.

İddiaçının tam adı və hüquqi statusunu göstərən rəsmi sənəd

Sənədin təqdim edilməməsi iştirakçının iddiaçı kimi qeydə alınmaması ilə nəticələnir.

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti (İllik mənfəət və ya gəlir vergisi hesabatının surəti)

Sənədin təqdim edilməməsi iştirakçının iddiaçı kimi qeydə alınmaması ilə nəticələnir.

Müvafiq fəaliyyət növünün həyata keçirilməsi üçün lisenziya və ya icazənin surəti

Sənədin təqdim edilməməsi iştirakçının iddiaçı kimi qeydə alınmaması ilə nəticələnir.

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında müvafiq dövlət orqanından rəsmi sənəd

2021-ci ildə verilmiş olmalıdır. Sənədin təqdim edilməməsi iştirakçının iddiaçı kimi qeydə alınmaması ilə nəticələnir.

 

İxtisas göstəriciləri:

 

 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 30 bal

Müqavilə üzrə öhdəliklərin tam icra müddəti

30

Müqavilə üzrə öhdəliklərin tam icra müddəti (№ 2) üzrə qiymətləndirmə müqayisəli-təhlil metodu ilə təkliflər arasında nisbi müəyyən olunur, rəqəmlə (və ya şərtlə) ifadə edilir və aşağıdakı düsturla hesablanacaqdır: A = B x D / C Burada: A – Qiymətləndirilən meyar üzrə iddiaçının topladığı bal; B - Qiymətləndirilən meyarın nisbi qiyməti (məsələn 10 bal); C – Qiymətləndirilən meyara dair iddiaçının təqdim etdiyi müddət (yalnız reallığa uyğun olan və tələblərə cavab verənlər nəzərə alınır); D - Qiymətləndirilən meyara dair ümumi iddiaçılar sırasından təqdim edilən ən qısa müddət (yalnız reallığa uyğun olan və tələblərə cavab verənlər nəzərə alınır);

 

Qiymət təklifi:: 70 bal

Tender təklifinin təminatı

-

Tender təklifinin qiymətinin 1(bir)% həcmində Ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır.

Müqavilənin təminatı

-

Müqavilənin ümumi məbləğinin 5% həcmində müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı tələb olunur (“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunununa uyğun olaraq).

Qiymət təklifi

70

Müsabiqəyə təqdim olunmuş təkliflər aşağı qiymət (№ 1) meyarına görə aşağıdakı düsturla hesablanacaqdır: İNQ = QT x MNQ / İТ Burada: İNQ – İddiaçının təklifinin nisbi qiyməti (balı); QT – Qalibin təklifinin qiyməti; MNQ – Meyar üzrə maksimum nisbi qiymət (bal); İT – İddiaçının təklifinin qiyməti

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Ən azı 30 bank günü

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı gündən qüvvədə olma müddəti)
Təklifin təminatı: 60 bank günü (Tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi məbləğində təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açılış tarixindən sonra)

Elvin İbrahimov

Maliyyə və təminat şöbəsi müdirinin müavini

[email protected]

(012) 404-95-96

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir
Tender,
29.01.2021 15:35 986
Teqlər: