Logo

Statistika Komitəsi tender elan edir


Təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT STATİSTİKA KOMİTƏSİ

Təşkilat VOEN: 1300189411

Təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 81

Tender predmeti: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2021-ci il üçün xərclər smetasının 221200 – “Mətbəə məhsulları üzrə xərclər” paraqrafı üzrə statistik nəşrlərin və blankların çap edilməsi işlərinin satın alınması

Tenderin adi: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2021-ci il üçün xərclər smetasının 221200 – “Mətbəə məhsulları üzrə xərclər” paraqrafı üzrə statistik nəşrlərin və blankların çap edilməsi işlərinin satın alınması

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2021-ci il üçün xərclər smetasının 221200 – “Mətbəə məhsulları üzrə xərclər” paraqrafı üzrə statistik nəşrlərin və blankların çap edilməsi işlərinin satın alınması

Başlıq Açıqlama Miqdar Ölçü vahidi
1 1-park İllik dövrilikli, A3 formatlı 700 ədəd
2 İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatının 2020-ci ilədək qüvvədə olan versiyası ilə yeni versiyası arasında keçid açarları Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: A4, Həcmi: 240-250 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 0, Üz qabığı: 200 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 5 ədəd
3 Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: A4, Həcmi: 8-10 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 1, Üz qabığı: 200 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 15 ədəd
4 Sənaye məhsullarının statistik təsnifatı, 2019 Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi:330-350 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 2, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 150 ədəd
5 Ailələrə müraciət məktubu İllik dövrilikli, A4 formatlı 10404 ədəd
6 4 büdcə - Gəlir və xərclərin qeyd olunması üçün yaddaş kitabçası Rüblük dövrilikli, 2A4 (tikilməklə) formatlı 20808 ədəd
7 3 büdcə - Rüblük gəlir və xərclərinin uçotu Rüblük dövrilikli, 10A4 (tikilməklə) formatlı 41616 ədəd
8 2 büdcə -Gündəlik xərclərin uçotu, son səhifəsi çapsız 2 həftəlik dövrilikli, 7A4 (tikilməklə) formatlı 41616 ədəd
9 1 büdcə- Əsas sorğu anketi və ev təsərrüfatı tərkibinin nəzarət vərəqi Rüblük dövrilikli, 4A4 (tikilməklə) formatlı 10404 ədəd
10 Peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrin məzunlarının məşğulluğuna dair seçmə statistik müayinənin sorğu anketi Birdəfəlik dövrilikli, 3A4 (tikilməklə) formatlı 20380 ədəd
11 Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğuna dair seçmə statistik müayinənin sorğu anketi Birdəfəlik dövrilikli, 4A4 (tikilməklə) formatlı 21267 ədəd
12 İşçi qüvvəsinə dair rüblük seçmə statistik müayinənin sorğu anketi Rüblük dövrilikli, 9A4 (tikilməklə) formatlı 84000 ədəd
13 1-əmək - “Əmək üzrə” hesabat İllik dövrilikli, 6A4 (tikilməklə) formatlı 3985 ədəd
14 4-əmək- “İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında” hesabat Aylıq dövrilikli, A3 formatlı 47810 ədəd
15 “Ev təsərrüfatlarında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin öyrənilməsinə dair” 1-İKT (ev təsərrüfatı) İllik dövrilikli, 7A4 (tikilməklə) formatlı 10500 ədəd
16 Statistik Biznes-Prosesin Ümumi Modeli (Azərbaycan Versiyası, beşinci redaksiya) Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: A4, Həcmi: 55-60 səhifə, Kağız: Ofset (135 qr mat), Rəngli səhifələrin sayı: 12-14, Üz qabığı: 200 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 30 ədəd
17 “Getmə turizmə dair” 12- xarici (getmə) turizm Rüblük dövrilikli, A4 formatlı 44500 ədəd
18 Əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakına dair seçmə statistik müayinənin metodologiyası Birdəfəlik dövrilikli, 3A4 (tikilməklə) formatlı 200 ədəd
19 Əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakına dair seçmə statistik müayinənin sorğu anketi Birdəfəlik dövrilikli, 3A4 (tikilməklə) formatlı 10700 ədəd
20 1-klub İllik dövrilikli, 3A4 (tikilməklə) formatlı 50 ədəd
21 1-kitabxana İllik dövrilikli, 3A4 (tikilməklə) formatlı 50 ədəd
22 1-innovasiya İllik dövrilikli, 3A4 (tikilməklə) formatlı 1040 ədəd
23 1-yaşayış fondu İllik dövrilikli, A3 formatlı 5100 ədəd
24 1-doktorantura İllik dövrilikli, 4A4 (tikilməklə) formatlı 280 ədəd
25 1-sanatoriya İllik dövrilikli, A3 formatlı 100 ədəd
26 1-səhiyyə (qeyri-dövlət) İllik dövrilikli, A3 formatlı 530 ədəd
27 1-səhiyyə, son səhifəsi çapsız İllik dövrilikli, 5A4 (tikilməklə) formatlı 40 ədəd
28 Azərbaycan - faktlar və rəqəmlər Cildi: yumşaq (skoba), Nəşrin formatı: 60x84 1/16, Həcmi: 28-30 səhifə, Kağız: Təbaşirli (115 qr), Tam rəngli 200 ədəd
29 1-təhsil xidmətləri İllik dövrilikli, A4 formatlı 110 ədəd
30 1-himayə, son səhifəsi çapsız İllik dövrilikli, 3A4 (tikilməklə) formatlı 160 ədəd
31 1-maddi baza İllik dövrilikli, A3 formatlı 200 ədəd
32 “Daxili turizmə dair” 4-daxili turizm Rüblük dövrilikli, A3 formatlı 42000 ədəd
33 1-müəllim İllik dövrilikli, A3 formatlı 200 ədəd
34 Azərbaycanın milli hesabları Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 150-160 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 2, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 70 ədəd
35 Azərbaycanın kənd təsərrüfatı Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 650-660 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 23-25, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 170 ədəd
36 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri: statistik icmal Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 220-240 səhifə, Kağız: 115 qr mat/təbaşirli, Tam rəngli, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 120 ədəd
37 Azərbaycanın regionları Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 830-850 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Kağız: Təbaşirli (115 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 20, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 130 ədəd
38 Regionların sosial iqtisadi inkişafı (2019-2023) Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 720-740 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 25-30, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 160 ədəd
39 Əhalinin içməli su ilə təminatı vəziyyəti Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 40-45 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 1, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 50 ədəd
40 Ev təsərrüfatları tədqiqatının əsas yekunları Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 180-190 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 0, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 50 ədəd
41 Azərbaycan gəncləri Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 180-185 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 0, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 130 ədəd
42 Azərbaycanda uşaqlar Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 190-200 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 6-7, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 135 ədəd
43 Azərbaycanda qadınlar və kişilər Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 220-230 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 12-14, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 135 ədəd
44 Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 510-520 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 14-16, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 160 ədəd
45 Azərbaycanın əhalisi Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 60x84 1/8, Həcmi: 140-145 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 1-2, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 210 ədəd
46 Azərbaycanda qiymətlər Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 75-85 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 13, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 90 ədəd
47 Yeni iş yerləri Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 205-210 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 6-10, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 340 ədəd
48 Dövlət qulluqçuları Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 380-390 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 7-10, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 100 ədəd
49 Əmək bazarı Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 170-180 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 5-10, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 100 ədəd
50 Azərbaycanda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 235-245 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 0, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 100 ədəd
51 Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 125-130 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 10-12, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 90 ədəd
52 Azərbaycanda nəqliyyat Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 85-90 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 5-6, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 100 ədəd
53 Azərbaycanda ödənişli xidmətlər Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 50-60 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 2-3, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 40 ədəd
54 Azərbaycanda turizm Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 102-110 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 4-5, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 80 ədəd
55 Azərbaycanda səhiyyə, sosial müdafiə və mənzil şəraiti Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 290-300 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 12, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 125 ədəd
56 Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmlar Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 110-120 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 9 (təbaşirli kağız-135 qr), Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 110 ədəd
57 Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 500-510 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 13, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 120 ədəd
58 Azərbaycanın xarici ticarəti Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 210-220 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 0, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 100 ədəd
59 Azərbaycanda ticarət Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 170-180 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 6, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 100 ədəd
60 Azərbaycanda ətraf mühit Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 140-150 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 7-14, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 100 ədəd
61 Azərbaycanın energetikası Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 160-170 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 2-6, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 100 ədəd
62 Azərbaycanda tikinti Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 220-240 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 5, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 90 ədəd
63 Azərbaycanın sənayesi Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 240-260 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 4, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 90 ədəd
64 Azərbaycanın ərzaq balansları Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 120-130 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 0, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 100 ədəd
65 Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 310-320 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 3-4, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 50 ədəd
66 Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 80-85 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 2-3, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 100 ədəd
67 1-tədris dili İllik dövrilikli, A3 formatlı 200 ədəd
68 1-şagird hərəkəti İllik dövrilikli, A4 formatlı 200 ədəd
69 1-xüsusi məktəb İllik dövrilikli, A3 formatlı 30 ədəd
70 Azərbaycanın statistik göstəriciləri Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 780-820 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Kağız: Təbaşirli (115 qr), Tam rəngli, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli, qismən lak) 275 ədəd
71 1-BB nömrəli “Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrası haqqında” rəsmi statistika hesabatı forması Rüblük, illik dövrilikli, A3 formatlı 3370 ədəd
72 Dövlət gerbinin təsviri olan Dövlət Statistika Komitəsinin blankı (ingilis dilində), kağız 100 qr. İllik dövrilikli, A4 formatlı 1000 ədəd
73 Dövlət gerbinin təsviri olan Dövlət Statistika Komitəsinin blankı (azərbaycan dilində), kağız 100 qr. İllik dövrilikli, A4 formatlı 10000 ədəd
74 Zərfin üzərində Komitənin loqotipinin çap edilməsi İllik dövrilikli, A4 formatlı 2800 ədəd
75 Zərfin üzərində Komitənin loqotipinin çap edilməsi İllik dövrilikli, A3 formatlı 1000 ədəd
76 Əmək müqaviləsinin uçotu kitabı Birdəfəlik, A4 formatlı, yumşaq cildli, 60 səhifədən ibarət 20 ədəd
77 Rayon (şəhər) Statistika İdarəsində keçirilən praktiki məşğələlərin (texniki dərslərin) qeydiyyatı jurnalı Birdəfəlik, A4 formatlı, yumşaq cildli, 60 səhifədən ibarət 60 ədəd
78 Dövlət Statistika Komitəsi aparatının şöbələri tərəfindən yerli statistika orqanlarında keçirilən regional seminarların və təlim kurslarının qeydiyyatı jurnalı Birdəfəlik, A4 formatlı, yumşaq cildli, 60 səhifədən ibarət 70 ədəd
79 Dövlət Statistika Komitəsi aparatının şöbələrində keçirilən praktiki məşğələlərin qeydiyyat jurnalı Birdəfəlik, A4 formatlı, yumşaq cildli, 60 səhifədən ibarət 60 ədəd
80 Göndərilən sənədlərin qeydə alınması kitabı Birdəfəlik, A4 formatlı, yumşaq cildli, 100 səhifədən ibarət 50 ədəd
81 Daxil olan sənədlərin qeydə alınması kitabı Birdəfəlik, A4 formatlı, yumşaq cildli, 100 səhifədən ibarət 100 ədəd
82 Ölkənin sosial, iqtisadi inkişafı haqqında məruzənin üz qabığı Aylıq dövrilikli, A3 formatlı, 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) cildli 1680 ədəd
83 Makroiqtisadi göstəriciləri əks etdirən plakat (tam rəngli vinil) İllik dövrilikli, 70x100 formatlı 5 ədəd
84 Peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrin məzunlarının məşğulluğuna dair seçmə statistik müayinənin sorğu anketinin doldurulmasına dair göstəriş (tikilməli) Birdəfəlik, A4 formatlı, yumşaq cildli, 25 səhifədən ibarət 260 ədəd
85 Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğuna dair seçmə statistik müayinənin sorğu anketinin doldurulmasına dair göstəriş (tikilməli) Birdəfəlik, A4 formatlı, yumşaq cildli, 25 səhifədən ibarət 102 ədəd
86 İşçi qüvvəsinə dair rüblük seçmə statistik müayinənin sorğu anketinin doldurulmasına dair göstəriş (tikilməli) Rüblük dövrilikli, A4 formatlı, yumşaq cildli, 29 səhifədən ibarət 408 ədəd
87 Dövlət Statistika Komitəsinin 2022-ci il üçün Keyfiyyət sahəsində məqsədləri İllik dövrilikli, A4 formatlı, bərk (laminasiyalı) cildli, 1 səhifədən ibarət 110 ədəd
88 Rəsmi statistika hesabatı formalarının siyahısı (2021-ci il üçün) İllik dövrilikli, A4 formatlı, yumşaq cildli, 75-85 səhifədən ibarət 50 ədəd
89 Dövlət Statistika Komitəsinin 2022-ci il üçün metodoloji və məlumat istifadəçiləri ilə iş planı İllik dövrilikli, A4 formatlı, yumşaq cildli, 15-25 səhifədən ibarət 50 ədəd
90 2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı” üzrə icrası 2022-ci ildə nəzərdə tutulan tədbirlərlə bağlı iş planı İllik dövrilikli, A5 formatlı, yumşaq cildli, 15-25 səhifədən ibarət 70 ədəd
91 2022-ci ildə yerli statistika orqanları üçün statistik işlər proqramı İllik dövrilikli, A5 formatlı, yumşaq cildli, 30-40 səhifədən ibarət 170 ədəd
92 2022-ci il üçün statistik işlər proqramı İllik dövrilikli, A5 formatlı, yumşaq cildli, 85-95 səhifədən ibarət 100 ədəd
93 2022-ci il üçün statistik işlər proqramının layihəsi İllik dövrilikli, A5 formatlı, yumşaq cildli, 85-95 səhifədən ibarət 35 ədəd
94 2003-2020 Zəfərə aparan illər Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 520-540 səhifə, Kağız: 115 qr mat/təbaşirli, Tam rəngli, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 215 ədəd
95 Yerli statistika orqanlarının məcmuələri (66*25) Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 70x100 1/16, Həcmi: 20-150 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Rəngli səhifələrin sayı: 10-20, Üz qabığı: 250 qr (tam rəngli) 1650 ədəd
96 İnfoqrafika Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 210x180 (A5+), Həcmi: 36-40 səhifə, Kağız: 250 qr mat, Tam rəngli, Üz qabığı: 280 qr (A3, mat laminasiya/tam rəngli, özəl kəsim) 170 ədəd
97 Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında yazlıq bitkilərin əkini haqqında müşahidə (3-a-kt №-li forma) Aylıq dövrilikli, A4 formatlı 96390 ədəd
98 Əkin sahələrinin qəti uçotu haqqında hesabat (4-kt №-li forma) İllik dövrilikli, A3 formatlı 1836 ədəd
99 Yazlıq bitkilərin əkini haqqında hesabat (3-kt №-li forma) Aylıq dövrilikli, A4 formatlı 9180 ədəd
100 Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında 202___ ilin məhsulu üçün kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrinin qəti uçotu məlumatlarının (4-a-kt) yekunlaşdırılması üzrə köməkçi cədvəl (50 təsərrüfat üçün), (1 a №-li forma) İllik dövrilikli, 8A4 (tikilməklə) formatlı 867 ədəd
101 3-ÜMT (toplu) İllik dövrilikli, 3A4 (tikilməklə) formatlı 20 ədəd
102 1-xarici dil İllik dövrilikli, A4 formatlı 200 ədəd
103 1-ÜMT (toplu), son səhifəsi çapsız İllik dövrilikli, 7A4 (tikilməklə) formatlı 200 ədəd
104 1-xarici ali təhsil İllik dövrilikli, A3 formatlı 20 ədəd
105 1-İX İllik dövrilikli, A4 formatlı 500 ədəd
106 1-MTM İllik dövrilikli, 4A4 (tikilməklə) formatlı 1650 ədəd
107 4-təhsil maliyyə İllik dövrilikli, A4 formatlı 469 ədəd
108 1-orta ixtisas, 7-ci vərəqin arxası çapsız İllik dövrilikli, 7A4 (tikilməklə) formatlı 130 ədəd
109 1-ali təhsil (magistratura) 3-cü vərəqin arxası çapsız İllik dövrilikli, 3A4 (tikilməklə) formatlı 200 ədəd
110 1-ali təhsil (bakalavr) İllik dövrilikli, 5A4 (tikilməklə) formatlı 130 ədəd
111 Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında əkin sahələrinin qəti uçotu haqqında müşahidə (4-a-kt №-li forma) İllik dövrilikli, A4 formatlı 96288 ədəd
112 Meşə fondu və sair torpaqlarda meşə məhsullarının tədarük edilməsinə dair İldə bir dəfə, А4 formatlı 1204 ədəd
113 Arıçılıq məhsullarının istehsalına dair Birdəfəlik dövrilikli, А4 formatlı 357 ədəd
114 “Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların baş sayına görə qruplaşdırılması haqqında” 10 №-li illik rəsmi statistika hesabatı formasının yekunlaşdırılması üzrə köməkçi cədvəl İllik dövrilikli, 3А3 (tikilməklə) formatlı 408 ədəd
115 “Bazar və yarmarkalarda məhsulların satışı haqqında” 2 bazar N-li rəsmi statistika müşahidəsi forması Rüblük dövrilikli, 20A4 (tikilməklə) formatlı 1000 ədəd
116 Tarlaya mineral və üzvi gübrələrin verilməsi haqqında müşahidə (9-b-kt №-li forma) İllik dövrilikli, А5 formatlı 4488 ədəd
117 Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında 202___ ilin məhsulu üçün kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrinin qəti uçotu məlumatlarının (4-a-kt) yekunlaşdırılması üzrə köməkçi cədvəl (100 təsərrüfat üçün), (1 a №-li forma) İllik dövrilikli, 15A4 (tikilməklə) formatlı 663 ədəd
118 Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair hesabat (7-kt №-li forma) Aylıq dövrilikli, A3 formatlı 14688 ədəd
119 Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların baş sayına görə qruplaşdırılması haqqında (10 №-li forma) İllik dövrilikli, А4 formatlı 1836 ədəd
120 Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında hesabat (29-kt №-li forma) İllik dövrilikli, 3A4 (tikilməklə) formatlı 3060 ədəd
121 Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında müşahidə (29-a-kt №-li forma) İllik dövrilikli, A3 formatlı 63240 ədəd
122 Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında məlumatların yekunlaşdırılması üçün köməkçi cədvəl (29-a-kt №-li formaya 1a nömrəli əlavə) İllik dövrilikli, 10А4 (tikilməklə) formatlı 3213 ədəd
123 Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair müşahidə (7-a-kt №-li forma) Aylıq dövrilikli, A3 formatlı 202368 ədəd
124 Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların uçota alınmasının yekunları haqqında (6 №-li forma) İllik dövrilikli, А4 formatlı 1836 ədəd
125 Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların uçota alınmasının yekunları haqqında 6 №-li illik rəsmi statistika hesabatı formasının yekunlaşdırılması üzrə köməkçi cədvəl İllik dövrilikli, А3 formatlı 21420 ədəd
126 Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında hesabat (14 №-li forma) Rüblük dövrilikli, А5 formatlı 7344 ədəd
127 Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında heyvandarlığın vəziyyəti haqqında müşahidə (24-a-kt №-li forma) Rüblük dövrilikli, А4 formatlı 14280 ədəd
128 Mal-qara və quşlara yemlərin məsarifi haqqında müşahidə (24-yem №-li forma) İllik dövrilikli, А4 formatlı 3570 ədəd
129 İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında hesabat (18-kt №-li forma) Rüblük dövrilikli, А4 formatlı 7200 ədəd
130 Azərbaycan rəqəmlərdə Cildi: yumşaq, Nəşrin formatı: 105x215, Həcmi: 200-210 səhifə, Kağız: Ofset (70 qr), Tam rəngli, Üz qabığı: 280 qr (mat laminasiya/tam rəngli) 170 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 22458000-5 Sifarişli hazırlanan çap məhsulları,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

26.01.2021 17:40

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

16.02.2021 10:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

24.02.2021 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

25.02.2021 10:00

İştirak haqqı: 300 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 81

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

İşlər 2021-ci il ərzində təqvim planına əsasən yerinə yetirilməli və dekabar ayının 23-dək təhvil verilməlidir.

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Ödəmələr satınalma müqaviləsi formasının 9-cu bəndinə əsasən həyata keçiriləcəkdir.

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış

Arayış azı son 1 il üzrə fəaliyyəti əhatə etməlidir. Arayışın əsli skan edilərək müvafiq bölmədə yerləşdirilməlidir.

Rekvizitlər

İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, bank məlumatları, hüquqi və faktiki ünvanı göstərilən sənəd skan edilərək müvafiq bölmədə yerləşdirilməlidir.

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanından arayış

Arayış azı son 1 il üzrə fəaliyyəti əhatə etməlidir. Arayışın əsli skan edilərək müvafiq bölmədə yerləşdirilməlidir.

İddiaçının son 1 il ərzində maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı

Arayış azı son 1 il üzrə fəaliyyəti əhatə etməlidir. Arayışın əsli skan edilərək müvafiq bölmədə yerləşdirilməlidir.

Nizamnamə

Nizamnamənin əsli skan edilərək müvafiq bölmədə yerləşdirilməlidir.

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Dövlət reyestrindən çıxarış skan edilərək müvafiq bölmədə yerləşdirilməlidir.

İddiaçının son 1 ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanı tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Hesabat azı son 1 il üzrə fəaliyyəti əhatə etməlidir. Hesabat skan edilərək müvafiq bölmədə yerləşdirilməlidir.

 

İxtisas göstəriciləri:

İddiаçının cəlb еdildiyi məhkəmə işləri (аrаşdırmаlаrı) hаqqındа məlumаt:

Məlumat şərtlər toplusunda 3 nömrəli Formaya uyğun olaraq iddiaçı tərəfindən hazırlanır.

Sertifikatlar, lisenziyalar, analoji işlərin yerinə yetirilməsində təcrübəsini təsdiq edən sifarişçi müəssisə və təşkilatların tövsiyə məktubları

Sözügedən sənədlər skan edilərək müvafiq bölmədə yerləşdirilməlidir.

Kadr potensialı bаrədə ətraflı məlumаt (qalib gələcəyi təqdirdə bağlanılacaq müqavilə üzrə işlərin bilavasitə icrasına cəlb ediləcək peşəkar kadr heyətinin sayı və CV-ləri)

Qalib gələcəyi təqdirdə bağlanılacaq müqavilə üzrə işlərin bilavasitə icrasına cəlb ediləcək peşəkar kadr heyətinin sayı göstərilməli və CV-ləri skan edilərək müvafiq bölmədə yerləşdirilməlidir.

 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 20 bal

Analoji işlərdə təcrübə

5

Analoji işlərdə təcrübə üzrə bal hesablanarkən aşağıdakı düsturdan istifadə olunacaqdır. Bt = T0 х 5 : T1 Burаdа: Bt – analoji işlərdə təcrübə üzrə bal; T1 – analoji işlərin yerinə yetirilməsində təcrübəsini təsdiq edən sifarişçi müəssisə və təşkilatlardan daha çox müsbət rəy alan iddiaçının təqdim etdiyi tövsiyə məktublarının sayı; T0 – konkret iddiaçı tərəfindən təqdim edilmiş analoji işlərin yerinə yetirilməsində təcrübəsini təsdiq edən sifarişçi müəssisə və təşkilatların təqdim etdiyi tövsiyə məktublarının sayı. Qeyd: Tövsiyə məktubları skan edilərək müvafiq bölmədə yerləşdirilməlidir.

İşlərin keyfiyyətinə dair zəmanət forması əlavə edilməlidir.

-

İşlərin keyfiyyətinə dair zəmanət şərtlər toplusunun 3-cü bölməsində 4 nömrəli Formaya uyğun hazırlanmalı və skan edilərək yerləşdirilməlidir.

Müasir poliqrafiya avadanlıqlarının mövcudluğu

5

Müasir poliqrafiya avadanlıqlarının sayına görə bal hesablanarkən aşağıdakı düsturdan istifadə olunacaqdır. Ba = T0 х 5 : T1 burаdа: Ba - müasir poliqrafiya avadanlıqlarının sayına görə bal; T1 - texniki imkanları daha üstün olan İddiaçıya məxsus poliqrafiya avadanlıqlarının sayı (ədəd); T0 - konkret iddiaçıya məxsus poliqrafiya avadanlıqlarının sayı (ədəd). Qeyd: müasir poliqrafiya avadanlıqlarının sayı barədə məlumat skan edilərək müvafiq bolmədə yerləşdirilməlidir.

Peşəkar kadr heyətinin mövcudluğu

10

Peşəkar kadr heyəti üzrə bal hesablanarkən aşağıdakı düsturdan istifadə olunacaqdır. Bk = T0 х 10 : T1 Burаdа: Bk – peşəkar kadr heyəti üzrə bal; T1 – qalib gələcəyi təqdirdə bağlanılacaq müqavilə üzrə işlərin bilavasitə icrasına daha çox peşəkar kadr cəlb edəcək iddiaçının kadrlarının sayı (nəfər); T0 – konkret iddiaçı tərəfindən qalib gələcəyi təqdirdə bağlanılacaq müqavilə üzrə işlərin bilavasitə icrasına cəlb ediləcək kadr heyətinin sayı (nəfər).

 

Qiymət təklifi:: 80 bal

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Tender təklifi zərfin açıldığı gündən ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır. Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti şərtlər toplusunun 3-cü bölməsində 1 nömrəli Formaya uyğun hazırlanmalı və skan edilərək yerləşdirilməlidir.

Müqavilənin təminatı

-

“Dövlət satınalmaları haqqına” Azərbaycan Respublikası Qanununun 40.9-3-cü maddəsi nəzərə alınmaqla, satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsinin təminatının məbləği müqavilənin ümumi məbləğinin 5 faizi həcmində müəyyən olunmuşdur.

Tender təklifinin təminatı

-

Tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində bank təminatının (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 60 bank günü ərzində qüvvədə olmalıdır) əsli skan edilərək müvafiq bölmədə yerləşdirilməlidir.

Qiymət təklifi

80

İş həcmləri cədvəli doldurulmaqla yanaşı İddiaçının qiymət təklifi şərtlər toplusunun 3-cü bölməsində 1 nömrəli Formaya uyğun hazırlanmalı və skan edilərək yerləşdirilməlidir. Tender təklifinin qiyməti üzrə bal hesablanarkən aşağıdakı düsturdan istifadə olunacaqdır. Bq = T1 х 80 : T0 Burаdа: Bq - tеndеr təklifinin qiyməti üzrə bal; T1- iddiаçılаr аrаsındа ən aşаğı qiymət təklifi; T0- konkret İddiаçının kоmissiyаyа təqdim еtdiyi qiymət təklifi. Qеyd: 1. İşlərin qiymətində vеrgi və rüsumlаr nəzərə аlınmаlıdır. 2. Hər bir iş üzrə kalkulyasiya skan edilərək müvafiq bölmədə yerləşdirilməlidir.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı gündən qüvvədə olma müddəti)
Təklifin təminatı: 60 bank günü (Tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi məbləğində təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açılış tarixindən sonra)

Şahin Sadıqlı

Satınalmaların təşkili sektorunun müdiri

[email protected]

(012) 377-10-70, daxili:22-64

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Tenderdə “Dövlət satınalınmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən satınalınma prosedurunda iştirakı qadağan olunan hüquqi və fiziki şəxslər istisna olmaqla Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 21 dekabr tarixli Qərarına uyğun olaraq iri sahibkarlıq subyekti olmayan istənilən rezident və qeyri-rezident hüquqi və ya fiziki şəxslər, yaxud hüquqi şəxslər birliyi iddiaçı kimi iştirak edə bilərlər.
Tender,
27.01.2021 14:38 867
Teqlər: