Logo

Maliyyə Nazirliyi tender elan edir


Təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ

Təşkilat VOEN: 1400108191

Təşkilatın ünvanı:

Tender predmeti: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Aparatında istifadə olunan hesablama texnikası və elektrotexniki avadanlıqlara (kompüter, printer, skayner və surətçıxaran) texniki xidmətlərin (katriç,toner və ehtiyat hissələrinin dəyişdirilməsi) satın alınması.

Tenderin adi: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Aparatında istifadə olunan hesablama texnikası və elektrotexniki avadanlıqlara (kompüter, printer, skayner və surətçıxaran) texniki xidmətlərin (katriç,toner və ehtiyat hissələrinin dəyişdirilməsi) satın alınması.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Aparatında istifadə olunan hesablama texnikası və elektrotexniki avadanlıqlara (kompüter, printer, skayner və surətçıxaran) texniki xidmətlərin (katriç,toner və ehtiyat hissələrinin dəyişdirilməsi) satın alınması.

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Aparatında istifadə olunan hesablama texnikası və elektrotexniki avadanlıqlara (kompüter, printer, skayner və surətçıxaran) texniki xidmətlərin (katriç,toner və ehtiyat hissələrinin dəyişdirilməsi) satın alınması. Qiymət kalikulyasiyası əlavə5 üzrə hesablanaraq fayl şəklində burda yüklənməlidir. Tam təklif dəyəri isə burda bir qiymətlə yazılmalıdır 1 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

25.01.2021 17:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

12.02.2021 19:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

22.02.2021 19:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

23.02.2021 19:00

İştirak haqqı: 250 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Səməd Vurğun 135

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

il ərzində

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Xidmət göstərildikcə aylar üzrə

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Səlahiyyətli nümayəndə barədə məlumat

Vəkalətnamə

Rekvizitlər

Bank rekvizitləri

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

Son 1 illik bank dövriyyəsi

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

Müvafiq orqandan arayış

Şərtlər toplusu Əlavə №3

Əlavə №3

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

Müvafiq orqandan arayış

Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərində həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxsin olmaması

İddiaçı tərəfindən hazırlanmış və möhürlə təsdiq ediləcək sənəd

Nizamnamə

Nizamnamənin surəti (notarial qaydada)

Şərtlər toplusu Əlavə №4

Əlavə №4

İddiaçının mikro, kiçik və ya orta sahibkar olması barədə sənəd

Müvafiq arayış

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Reyistr

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Bəyannamə

 

İxtisas göstəriciləri:

 

 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 20 bal

Iddiaçının təcrübəsi və peşəkarlığı

10

Analoji işlər üzrə şirkətin fəaliyyət müddəti və şirkətin işçilərinin peşəkarlıq təcrübəsi (müddət göstərməklə)

İstehsal-texniki imkanları

10

(malların servisi üzrə servis mərkəzinin)

 

Qiymət təklifi:: 80 bal

Tender təklifinin təminatı

-

Təklifin təminatı təklifin qüvvədə olma müddətindən minimum 30 iş günü çox olmalı və təklifin dəyərinin 1%- həcmində olmalıdır.

Qiymət təklifi

80

Əlavə №1 forma doldurmalı və Əlavə №5 kalikulyasiya təqdim edilməlidir.

Müqavilənin təminatı

-

 

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Təklif minimum 30 iş günü qüvvədə olmalıdır.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı gündən qüvvədə olma müddəti)
Təklifin təminatı: 60 bank günü (Tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi məbləğində təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açılış tarixindən sonra)

Anar Qasımov

baş məsləhətçi

[email protected]

0124044744

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir
Tender,
25.01.2021 11:14 811
Teqlər: