Logo

Ədliyyə Nazirliyi TENDER elan edir


Təşkilatın adı: ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ TİBB BAŞ İDARƏSİ

Təşkilat VOEN: 1400421021

Təşkilatın ünvanı: Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 16 və 18

Tender predmeti: Laboratoriya reaktivlərinin və istismar materiallarının satın alınması

Tenderin adi: Laboratoriya reaktivlərinin və istismar materiallarının satın alınması

Laboratoriya reaktivlərinin və istismar materiallarının satın alınması

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Laborator reaktivlər və istismar materialları Siyahıya əsasən 201 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 33698000-9 Klinik məhsullar,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

17.01.2020 10:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

10.02.2020 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

18.02.2020 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

19.02.2020 11:00

İştirak haqqı: 200 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ31CTRE00000000000002478301

VÖEN: 1400421021

Bank: DXA

Kodu: 210005

M/H: AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T: CTREAZ22

Büdcə təsnifat kodu: 142340

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyki küçəsi 16 və 18

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyki küçəsi 16 və 18

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Hissəvi 2020-ci il ərzində

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

Nizamnamə

Nizamnamə

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Rekvizitlər

Rekvizitlər

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 30 bal

İddiacıların son illərdə təcrübəsi və təqdim etdikləri malların mənşəyi üzrə maksimum bal (20 bal)

20

a) Iddiaçıların təcrübəsi (10 bal) 5 ilə qədər təcrübəsi olduqda – 5 bal 5 ildən yuxarı təcrübəsi olduqda – 10 bal b) Təqdim edilən malların mənşəyi üzrə (10 bal) Aropa istehsalı – 10 bal Rusiya və türkiyə istehsalı- 7 bal Digər ölkə istehsalı – 5 bal

Yeni meyaİddiacıların maliyyə dövriyyəsi və kadr imkanları üzrə meyarların açıqlanması maksimum bal (10 bal)

10

Iddiaçıların son ilə maliyyə dövriyyəsi -100 min manata qədər – 3 bal -100 min-500 min manatadək – 7 bal -500 min manatdan yuxarı – 10 bal

Qiymət təklifi:: 70 bal

Qiymət təklifi

70

Qiymət təklifi bütün vergi və rüsumlar daxil olmaqla tender predmetinin tam həcmdə icrasını təmin etməlidir

Tender təklifinin təminatı

Tender təklifinin 1%-i həcmində təminat tələb olunur

Təklifin qüvvədə olma müddəti

Tender təklifi zərflər açıldıqdan sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır

Müqavilənin təminatı

Müqavilə dəyərinin 5%-i həcmində təminat tələb olunacaqdır

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Əliyev Emin İman oğlu

TBİ-nin TTŞ-nin rəisi

0124933632

0124933632

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

 • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
 • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
 • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
 • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
 • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
 • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
 • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
 • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
 • Müəyyən edilməmişdir
 • QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

  Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 17.01.2020 10:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz

Tender,
17.01.2020 15:15 41
Teqlər: İqtisadiyyat.Az, tender,