Logo

"ŞAHDAĞ TURİZM MƏRKƏZİ" nəqliyyat vasitələri alır – TENDER


Təşkilatın adı: "ŞAHDAĞ TURİZM MƏRKƏZİ" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 4700664781

Təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 153 ünvanında (Port Baku Towers)

Tender predmeti: Nəqliyyat vasitələrinin satın alınması

Tenderin adi: Nəqliyyat vasitələrinin satın alınması

Nəqliyyat vasitələrinin satın alınması

Başlıq Açıqlama Miqdar  
SUV 2x4 Premium 1 ədəd
SUV 4x4 Ekonom 1 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

04.12.2019 17:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

24.12.2019 17:02

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

07.01.2020 17:01

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

07.01.2020 17:02

İştirak haqqı: 300 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ53AİİB33010019444805754148VÖEN: 9900003611Bank: "Kapital Bank"ASC-nin Qusar Rayon FilialıKodu: 200480M/H: AZ37NABZ01350100000000001944S.W.İ.F.T: AİİBAZ2XBüdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Azərbaycan, AZ3827, Qusar Rayonu, Qusar-Ləzə Avtomobil Yolunun 29-cu km.

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

15 gün

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

15 bank günü ərzində

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayışSənəd təqdim olunmadığı təqdirdə malgöndərən iddiaçı kimi qeydə alınmayacaqdır.Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surətiSənəd təqdim olunmadığı təqdirdə malgöndərən iddiaçı kimi qeydə alınmayacaqdır.Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışıSənəd təqdim olunmadığı təqdirdə malgöndərən iddiaçı kimi qeydə alınmayacaqdır.Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmamasıSənəd təqdim olunmadığı təqdirdə malgöndərən iddiaçı kimi qeydə alınmayacaqdır.NizamnaməSənəd təqdim olunmadığı təqdirdə malgöndərən iddiaçı kimi qeydə alınmayacaqdır.Qeydiyyatdan keçdiyi ölkəSənəd təqdim olunmadığı təqdirdə malgöndərən iddiaçı kimi qeydə alınmayacaqdır.RekvizitlərSənəd təqdim olunmadığı təqdirdə malgöndərən iddiaçı kimi qeydə alınmayacaqdır.

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 40 bal

Çatdırılma müddəti10Çatdırılma müddəti – hazırki xidmətin tələblərinə uyğun, ən az çatdırılma müddəti göstərən İddiaçıya ən yüksək nisbi qiymət veriləcək və digər İddiaçılar ona uyğun olaraq mütənasib qaydada qiymətləndiriləcək;Zəmanət5Zəmanət- hazırki xidmətin tələblərinə uyğun, 3 il və ya 100.000 km çox göstərən İddiaçıya ən yüksək nisbi qiymət veriləcək və digər İddiaçılar ona uyğun olaraq mütənasib qaydada qiymətləndiriləcək;Texniki göstəricilərə uyğunluq25Texniki göstəricilərə uyğunluq – qeyd olunan göstəricilərə əsasən ən yaxın texniki göstıricilərə uyğun nəqliyyat vasitəsini təklif edən İddiaçıya ən yüksək nisbi qiymət veriləcək və digər İddiaçılar ona uyğun olaraq mütənasib qaydada qiymətləndiriləcək;

Qiymət təklifi:: 60 bal

Qiymət təklifi60Qiymət təklifinə, vergilər, malların çatdırılması xərcləri və digər xərclər daxil olunmalıdır. İddiaçının tender qiymət təklifi - təqdim olunmuş ən aşağı təklifə ən yüksək qiymət veriləcəkdir, digər İddiaçıların qiymətləndirilməsi tərs mütənasib qaydada hesablanmalıdır və bu hesablanmanın formulası aşağıda qeyd olunubdur: İNQ = QT x MNQ / İT İNQ - İddiaçının təklifinin nisbi qiyməti QT - Qalibin təklifinin qiyməti MNQ- Meyar üzrə maksimum (ən yüksək) nisbi qiymət İT - İddiaçının təklifinin qiymətiTender təklifinin təminatı-Tender təklifinin ümumi dəyərinin 1% həcmindəTəklifin qüvvədə olma müddəti-Açılış tarixindən ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdırMüqavilənin təminatı-

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Vüsal BalayevSatınalma mütəxəssisi07727732510772773251

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 04.12.2019 17:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz

Tender,
05.12.2019 21:49 44
Teqlər: