Logo

Maliyyə Nazirliyi mətbəə avadanlıqları alır – TENDER


Təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ

Təşkilat VOEN: 1400108191

Təşkilatın ünvanı:

Tender predmeti: Maliyyə Nazirliyinin aparatına mətbəə avadanlıqlarının satınalınması

Tenderin adi: Maliyyə Nazirliyinin aparatına mətbəə avadanlıqlarının satınalınması

Maliyyə Nazirliyinin aparatına mətbəə avadanlıqlarının satınalınması

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Rəqəmsal monoxrom yüksəksürətli rizoqraf çap avadanlığı (tiraj üçün) Masa ilə birgə 50000 ədəd yaxın snəd şap etmə fnksiyası yüksək sürətli A 1 ədəd
Avadanlığ üçün boya (katric ) boya komplekti 1 ədəd
Master plyonka təklif olunan avadanlığın plyonkası 1 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 30122000-0 Ofis tipli ofset çap maşınları,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

05.11.2019 13:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

27.11.2019 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

05.12.2019 11:45

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

06.12.2019 11:00

İştirak haqqı: 100 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 

Hesab: AZ83CTRE00000000000002108571

 

VÖEN: 1401555071

 

Bank: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

 

Kodu: 210005

 

M/H: AZ41NABZ01360100000000003944

 

S.W.İ.F.T: BİK: CTREAZ22

 

Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Səməd Vurğun 135

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

ən çoxu 10 gün

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

mallar çatdırıldıqdan sonra tam ödəniş

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

müvafiq arayış

Rekvizitlər

hquqi ünvan və rekvizit

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

reyist surəti

Nizamnamə

notarial təsdiqli

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

müvafiq sənəd

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

bakdan alınan arayış

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

bəyənnamə

İxtisas göstəriciləri:

YenIddiaçının təcrübəsi və peşəkarlığı (Analoji işlər üzrə şirkətin fəaliyyət müddəti və şirkətin işçilərinin peşəkarlıq təcrübəsi (müddət göstərməklə) i meyar

Şərtlər toplusunun əlavə 3 və əlavə 4 formasının doldurulmuş faylları

İddiaçının maliyyə vəziyyəti (son 1 ildə analoji müqavilələrin dəyərinin cəmi) meyar

Anoloji işlər üzrə 2018-ci ildə görülən işlərin cəmi və onları təsdiq edə biləcək sənəd

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİF 

Texniki təklif: 40 bal

İstehsal-texniki imkanları (malların servisi üzrə servis mərkəzinin və malların zəmanətinin olması)

10

təklif olunan malların sertifikatı, zəmanət,i varsa MAf(uyöunluq sertifikat) ən az 1 il zəmanət olmalıdı

Müqavilənin yerinə yetirilmə müddətieyar

10

Ən tez yerinə yetirən ən yüksək bal

İddiaçının maliyyə vəziyyəti (son 1 ildə analoji müqavilələrin dəyərinin cəmi)

10

Anoloji işlərlə bağlı ən çox işi olan (2018) ən yüksək bal

Iddiaçının təcrübəsi və peşəkarlığı (Analoji işlər üzrə şirkətin fəaliyyət müddəti və şirkətin işçilərinin peşəkarlıq təcrübəsi (müddət göstərməklə)

10

Şərtlər toplusunda 3 və 4 nömrəli əlavələr ezrə doldurulmuş məlumatlar üzrə hesablanır Məlumatların düzgün olması yoxlanılır Əgər varsa işçilərin sertifikatları faylı əlavə edilsin

Qiymət təklifi:: 60 bal

Müqavilənin təminatı

-

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-minimum 30 bank günü

Tender təklifinin təminatı

-Dəyərin1% həcmində minimum 60 bank günü

Qiymət təklifi

60

Şərtlər toplusunun əlavə1 formada

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Qasımov Anar

baş məsləhətçi

0124044744

0124044744

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 05.11.2019 13:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz

Tender,
05.11.2019 11:04 598
Teqlər: